Εξυπηρέτηση Πελατών : 09.00 - 17.00 Τηλ : 26930 25602

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ


Όταν η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, ο χρήστης/πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, www.morenaspain.gr.

Δεν γίνονται αλλαγές την περίοδο των εκπτώσεων που ισχύει το -70%. 

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον χρήστη/πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια (10 ημερών) είτε δεν βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν είτε προκύπτει χρήση τους από τον πελάτη/χρήστη , τότε η www.morenaspain.gr δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος η ματαίωσης, o πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του.

Ο τρόπος επιστροφής των προϊόντων και αντικατάστασής τους θα συμφωνείται προφορικά μεταξύ του χρήστη/πελάτη και της www.morenaspain.gr.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η www.morenaspain.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη/πελάτη, το ποσό, της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων.

Επίσης, η www.morenaspain.gr δύναται να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του χρήστη/πελάτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής των χρημάτων στον χρήστη/πελάτη, αυτή θα γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό Τραπέζης του χρήστη/πελάτη ή με την έκδοση δελτίου επιστροφής για μελλοντική αγορά με επιμέλεια της www.morenaspain.gr.